Vrijwilligers

Wat is het werk?

Het werk is gebaseerd op
1. kinderen
2. kindgerelateerde projecten
3. grote projecten

Ad 1   
De kinderen worden een aantal malen per jaar bezocht:
Het allereerste bezoek is er om kennis te maken met het gezin, het spaarbankboekje te openen en te bespreken (met kind en) ouders wat er dat jaar nodig is; bij het tweede bezoek wordt het spaarbankboekje gebracht of in gang gezet. Jaarlijks in december worden de schoolspullen gebracht, het nieuwe schooljaar begint namelijk in januari.

In het voorjaar volgt een bezoek om te kijken of alles goed gaat, dan krijgen ze ook een cadeautje van SLS. Er worden zo vaak mogelijk foto’s gemaakt, voor de sponsors, maar ook voor onze eigen fotoverzameling!
Alle bezoeken worden gedaan met een lokale medewerker (tolkende chauffeur!)

Ad 2   
Een kindgerelateerd project wordt in overleg, met hulp van een lokale medewerker, afgesproken. Ouders of (school)principals vragen aan, maken een plan c.q. begroting, Janny checkt de begroting en zoekt financiering. Dan wordt er een contract afgesloten met de ‘projecteigenaar’: de basis is het projectplan, afspraken over verantwoording, bedragen worden in fases overgedragen, projecteigenaar betaalt zelf de kosten. Janny treedt op als toezichthouder, samen met lokale medewerker, legt vorderingen vast, beoordeelt het resultaat.

Ad 3   
Grote projecten komen op Janny’s pad. Iemand vraagt aan, dient een plan in met begroting. Janny checkt de indiener, andere (mogelijke) financiers, past het project bij de SLS-doelen, is het realiseerbaar en controleerbaar, is het door projecteigenaar, door lokale mensen of lokale organisatie mede uit te voeren. Janny zoekt financiering, zo nodig (of als dat prettiger is) in overleg met de penningmeester. Aanvragen in Nederland worden door het secretariaat ingediend.

Er wordt een contract afgesloten en er worden toezichtafspraken gemaakt. Bij voorkeur lokale mensen houden dagelijks toezicht, Janny bewaakt de vorderingen meer op de achtergrond. Janny regelt de verantwoording, financieel en met beeld.

Wat kan een vrijwilliger  doen?

De Nederlandse vrijwilliger zou alles moeten kunnen wat Janny doet. Maar een vrijwilliger heeft zijn/haar eigen doel en motivatie, dus dat matcht niet zomaar.
Een vrijwilliger die andere dingen wil doen dan SLS, kan dus niet actief zijn onder auspiciën van SLS. Wel kan het netwerk aangeboden worden, of contacten van Janny, of andere hulp of steun .
Een vrijwilliger die Janny komt helpen of zelfstandig hetzelfde doet als Janny, kan dat wel (nader af te spreken met Janny wat daar wel en niet onder verstaan kan worden).
Iedere bezoeker kan bijv. Engelse les geven volgens aanwezig format.

Aan welke eisen/voorwaarden zou hij/zij moeten voldoen?

Voldoende tijd (minimaal vier weken, maximaal drie maanden)
Avontuurlijk ingesteld, op het gemak onder allerlei primitieve omstandigheden, open en nieuwsgierig naar andere culturen, fysiek ‘een stootje kunnen hebben’.
Plannen en partners / uitzendende organisatie moeten vooraf bekend zijn, Janny draagt voor, akkoord voorzitter.
In bezit van geldig paspoort, verzekerd, juiste inentingen en voldoende geld.

Welke faciliteiten zijn er in Nederland?

Secretariële ondersteuning indien nodig voor plan-goedkeuring. Als daarop gebaseerd vrijstelling aangevraagd kan worden voor uitkering o.i.d. in overleg. Andere fiscale mogelijkheden (na te vragen bij penningmeester) voor reis en verblijf. Een verklaring van het bestuur voor het verrichte vrijwilligerswerk kan op verzoek afgegeven worden.

Welke faciliteiten zijn er op Sri Lanka?

Ophalen door Janny of lokale medewerker en ‘wegwijs-maken’, acclimatiseren.
Logeren bij Janny indien gewenst, bijdragen in de gezamenlijke huishoudpot.
Als er zelfstandig gewerkt wordt: budget afspreken met en het geld ontvangen van Janny voor transport, projectgeld (volgens plan) en wat nodig is voor de uitvoering.  
NB Er is geen vergoeding voor eigen ‘arbeid’. Wel de mogelijkheid om alle gemaakte kosten af te trekken bij de aangifte voor de Inkomstenbelasting.

Wat vragen we van iedere bezoeker?

  • een bijdrage van € 110 voor een fiets: na eigen gebruik aldaar is die voor een sponsorkind, of
  • een bijdrage van minimaal € 110 voor een project naar keuze, of
  • een overeenkomst om een kind te sponsoren ad € 110 per jaar

(tekst: N. Tiggelman)