Projecten

Projectsponsoring

Een hulpvraag van een school in Sri Lanka koppelt de stichting bij voorkeur aan het aanbod van een school in Nederland. Zo werden bijv. een toiletgroep en een buitenpaviljoen gerealiseerd in het kader van ‘Scholen voor Scholen’. Ook kon door een donatie van AURIS (Koninklijke Auris Groep is er speciaal voor problemen met gehoor, spraak en taal) een muziekleraar op de Doven-/Blindenschool in Anuradhapura worden aangesteld. Voor grotere projecten worden meerdere of grotere sponsoren gezocht zoals Serviceclubs, kerken, instellingen, stichtingen of bedrijven.

Tip voor wie overweegt om een actie voor SLS te starten: het is mogelijk om vooraf een aanvraag te doen bij bijv. Rotary International, Cordaid of De Wilde Ganzen om te proberen (een deel van) de verwachte opbrengst te laten verdubbelen. Neem hiervoor evt. contact op met onze secretaris!

PROJECTEN

Tot vóór de coronaperiode kon met relatief kleine bedragen op Sri Lanka veel worden gedaan. Inmiddels is alles helaas veel duurder geworden! Bij bezoek aan scholen en gezinnen blijken er regelmatig grotere vragen om hulp. Als zo’n ‘grotere hulpvraag’ binnen de doelstelling van de stichting valt, wordt er een project van gemaakt. De aanvrager zet het verzoek op papier, met een plan en een begroting. De donaties voor projecten komen voor 100% ten goede aan de kinderen.

De meeste projecten zijn doorlopend; bijv. uit ons FIETSENFONDS krijgt ieder sponsorkind in het jaar dat hij/zij 10 jaar wordt, een nieuwe fiets. Ieder jaar brengen we ca. 15 à 25 kinderen een nieuwe LUMALA-fiets, gemaakt op Sri Lanka! Zo’n nieuwe fiets, incl. het ‘rijklaar’ maken, kost nu op Sri Lanka ca. € 220.

Andere doorlopende projecten, of projecten die met regelmaat terugkomen, zijn:

 • Renovaties van scholen
 • Schoolmateriaal (incl. schoenen) voor sponsorkinderen
 • Brillenuitdelingen
 • Toiletgroep en waterleiding bij scholen
 • Waterfilters, verbetering drinkwater bij gezinnen en scholen
 • Verbetering leefsituatie gezinnen
 • Opknappen schoolmeubilair
 • Vernieuwing inhoud EHBO kistjes
 • Engelse les op scholen
 • Aanschaf naaimachines en naailessen
 • Installatie zonne-energie bij gezinnen
 • Speelwerktuigen op scholen, incl. reparatie en vernieuwing
 • Schilderwerk kleine scholen 
 • Aanleg elektriciteit bij gezinnen en scholen
 • Kleine leningen aan gezinnen (voor verbetering huisje of start werk)
 • Lingerie voor schoolkinderen
 • Werkreizen voor Nederlandse scholieren
 • Muzieklessen op Doven-/Blindenschool
 • Aanschaf materialen voor dansgroepen op school
 • Aanschaf muziekinstrumenten en sportmaterialen
 • ICT-project
 • Bouw buitenpodium (stage) voor lessen, dansen, festiviteiten

Er zijn ook wel incidentele projecten, zoals bijv.

 • Voedselpakketten (i.v.m. de COVID-19 en door de erbarmelijke economische situatie) voor (ex-)sponsorkinderen, en tuktuk drivers
 • Seeds & Compost Pilot Project: 90 gezinnen krijgen 13 soorten groenten zaad, overig materiaal en compost
 • Operatie van een sponsorkind
 • Begrafenis van een ouder
 • Een gevulde schooltas voor een niet-sponsorkind
 • Sportshirtjes voor een volleyballend schoolteam
 • Behandeling door orthodontist
 • Baby Box Initiative, een box vol spulletjes voor de baby die op komst is