FB 20 juni 2021:

We zijn superblij met zoveel trouwe kindsponsors. Want schoolkinderen stimuleren om zolang mogelijk onderwijs te volgen is onze doelstelling. Maar soms zijn er omstandigheden dat een sponsoring voortijdig wordt gestopt. Bijvoorbeeld door overlijden of door financiële omstandigheden van de sponsor, soms door een misverstand. SLS wil waar maken wat zij belooft, dus als de kindsponsoring stagneert, wordt een nieuwe sponsor gezocht. Mocht je een iets oudere jongen willen ondersteunen: we zoeken voor Thiekshana (14 jaar), en Nadun (15 jaar) een (nieuwe) sponsor voor € 110 per jaar. En miv het nieuwe jaar voor Thenuka en Kavidu (beiden 13 jaar). Kinderen worden gesponsord tot en met het kalenderjaar waarin zij 18 jaar worden.