FB 30 sep 2022

Het bestuur en enkele vrijwilligers hebben 320 attenties gemaakt t.g.v. het 15-jarig bestaan van Sri Lanka Support: voor ieder een zakje met kruidenmengsel, dat veel gebruikt wordt op Sri Lanka, mét wat recepten van Sharmila, ons bestuurslid. Enkele SLS-ers brachten zoveel mogelijk enveloppen rond (voor een enkele sponsor zijn ze nog onderweg ? …) en de rest verstuurden we per post. Er wordt positief gereageerd en meerdere sponsors/donateurs laten weten dat zij zelfs al een recept hebben gemaakt met de Sri Lanka kruiden! Ook op de website en facebook komen positieve berichten binnen, een opsteker voor de bestuursleden en vrijwilligers die hier tijd aan hebben besteed!