FB 30 juni 2022

Op 27 juni kwam Janny samen met Joke terug uit Sri Lanka. In de omgeving van Anuradhapura konden zij met Senpathi en Asanka veel werk verzetten. Jammer genoeg konden de laatste dagen de projecten bij de Saliyapura School en de Deviampiyatissa School nét niet worden afgerond, wegens gebrek aan brandstof. De werkers bij de bibliotheek zijn op dit moment nog bezig om alles binnen en buiten te schilderen, zodat ze kunnen starten met de inrichting. Ook bij de stage/het podium kon nog geen drilboor worden gebruikt, omdat er geen brandstof was. Zodra de grond geëgaliseerd is, kan de groene vloer worden gestort en kunnen de zijkanten en de trappen worden afgewerkt. Tussen 4 april en 27 juni hebben alle sponsorkinderen bezoek van SLS gehad en werden voedsel/hygiëne pakketten uitgedeeld. Ook alle 10-jarigen kregen hun fiets, die nu extra belangrijk is i.v.m. gebrek aan brandstof. Sri Lanka Support gaat door met het steunen van arme sponsorkinderen, hun gezinnen en hun scholen!