FB 25 mei 2022

De scholen in het buitengebied hebben allemaal problemen met hun computers. Vooral vocht en elke dag powercut (het uitvallen van elektriciteit) zijn problematisch voor het onderhoud. Onze vrijwilliger Gideon is na aankomst direct aan het werk gegaan om op meerdere scholen de stand van zaken op te nemen. Op de bezochte scholen is meer dan de helft van de computers buiten gebruik. Soms biedt een klein nieuw onderdeel al een oplossing, maar op een school zijn de schermen zo aangetast door het vocht dat ze niet meer te redden zijn. Wel hebben de meeste scholen nu een computerleerkracht, maar zonder goed materiaal is het moeilijk werken!