FB 22 sep 2022

Het SLS bestuur kwam in actie om een attentie in het kader van ons 15-jarig bestaan te organiseren voor alle sponsors/donateurs van Stichting Sri Lanka Support ! Er werd een avond hard gewerkt om een verrassing voor te bereiden. Zodra dit helemaal is afgewerkt zullen de bestuursleden en enkele vrijwilligers zorgen voor verspreiding. Bij het tellen waar alle betrokkenen wonen, bleek dat zij zeer verspreid wonen, dus we moeten z├ęker ook gebruik maken van postzegels. Maar de kosten die dit initiatief met zich meebrengt, worden gedekt door een stukje opbrengst van onze SLS boekverkoop. Dus onze SLS doelstelling dat sponsorgeld en donaties voor 100 % ten goede komen aan sponsorkinderen, hun families en hun scholen blijven we waar maken! Zodra de drukker (Repro Walcheren) klaar is, vinden jullie de attentie bij de post!