FB 17 nov 2021

Verrassing: drie ‘Goede Doelen’ droegen de vrijwilligers van Wereldwinkel Middelburg voor, voor ondersteuning. Na uitgebreid overleg en de uiteindelijke stemming bleek SLS een van de twee Goede Doelen die een mooie gift krijgen:
€ 2.500! Voorwaarde is uiteraard dat we zo snel mogelijk terugkoppelen hoe dit bedrag is uitgegeven, en ook dat we op korte termijn verslag uitbrengen. SLS zorgt bij donaties altijd dat er foto’s worden gemaakt van de uitvoering van projecten. Nu, in Covid-19 tijd op Sri Lanka, overleggen we eerst over wat het hardste nodig is. De sponsorkinderen, hun families en hun scholen kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken.