FB 16 sept 2021

Na Janny’s aankomst in Anuradhapura (12 aug.), kon zij bijna direct met Senpathi naar de familie van een nieuw sponsorjongetje, Nipuna. Zijn Middelburgse sponsors stuurden een extra donatie waar de ouders zelf invulling aan mochten geven, als het maar ten goede kwam aan het hele gezin. Na lang nadenken waren vader en moeder het er over eens dat een WC toch wel het meest gewenst was. Senpathi zocht direct een metselaar en helper en overlegde met hen hoeveel materiaal er moest komen. Hartverwarmend was dat de vader van Nipuna zelf de put voor de WC en de waterleiding ging graven. De volgende dag werden de materialen besteld bij Rathnayaka en naar het dorp Viharabullankullama gebracht. Metselaar en helper gingen aan het werk, metselden eerst de put en daarna het toiletgebouwtje. Een deur werd besteld en de dag vóór Janny’s vertrek, 9 sept., was de familie van Nipuna in het gelukkige bezit van een WC met washokje/douche. Met veel dank aan de sponsors!