FB 02 sep 2022

Vorige week maandag kwamen de vrijwilligers van de Wereldwinkel Middelburg bij elkaar. Zij konden gebruik maken van de vernieuwde ruimten van Het Hofje ! Sri Lanka Support was uitgenodigd om verslag te doen van de besteding van de donatie die eind 2021 was aangeboden. Met deze financiële middelen is in het dorp Parasangaswewa bij hun school een lokaal gerenoveerd. Wegens gebrek aan lokalen zaten veel groepen op deze school bij elkaar. Voor de concentratie was dit voor leerkrachten en leerlingen een onhoudbare situatie. Een bouwteam uit de omgeving heeft enthousiast dit gebouw opgeknapt en toen Janny kwam, is dit met alle leerlingen, ouders en team feestelijk geopend. Deze prachtige ruimte is in gebruik genomen met muziek, zang, dans en natúúrlijk ook lekkere hapjes! Wereldwinkel, hartelijk dank! Jammer, dat Erna en Janny de op USB meegebrachte foto’s niet konden tonen.