FB 31 aug 2021:

“Aan iedereen in onze buurt-app: nog nooit eerder vroegen we jullie support voor onze projecten op Sri Lanka. Maar nu we na 20 jaar hier de ergste ellende meemaken, durven we jullie steun te vragen (rek. nr. NL05RABO0148192394). St. Sri Lanka Support laat 100 % van je donatie ten goede komen aan de sponsor kinderen, hun families en hun scholen! Met hoopvolle groet, …” Deze oproep leverde in no time een mooie extra donatie op, die het mogelijk maakt om onze activiteiten rond het groenten project volop dóór de kunnen zetten. Voor de families die geen stukje grond hebben, en dus ook niet kunnen meedoen aan dit project, bedenken we nog een andere (of aangepaste) vorm van extra ondersteuning.