29 nov 2023

De principals van de 27 scholen waar SLS nu schoolkinderen sponsort bedachten dat 20 jaar Janny op Sri Lanka een mooie aanleiding is om haar te bedanken! Pas op vrijdag 2 december wordt haar duidelijk wat er allemaal wordt georganiseerd. Het Auditorium van het Central College is afgehuurd en 540 schoolkinderen krijgen op dringend verzoek vanuit de scholen van SLS een goed gevulde ‘Go Green schooltas’. Er wordt op 650 aanwezigen gerekend, ook van het Provincial en Zonal Education Office zullen de directors er zijn. Na 2 december horen jullie er ongetwijfeld meer van!