25 okt 2022:

Nu ze deze week veel scholen bezoeken voor de footprints, komen ze voor allerlei verrassingen te staan. Kinderen die onverwachts naar een andere school gaan, een meisje dat er met een militair vandoor is, een meisje van 9 jaar dat naar het nonnenklooster is. Veel leerkrachten zijn overgeplaatst, principals zijn vervangen. De felgele Sri Lanka Support mapjes met gegevens over welke kinderen per school gesponsord zijn, kunnen ze nergens meer vinden. Dus met onze lijst erbij moeten de namen in het Singalees worden gegeven met de grade erbij om toch aan de schoenmaten te komen. De intenties hier zijn heel goed, maar organiseren van zoiets simpels is kennelijk moeilijk !