10 nov 2022

Op 27 scholen heeft Sri Lanka Support 200 sponsorkinderen, maar op deze scholen zijn nog veel meer kinderen waar de armoe extra toeslaat. ‘Principals’ en leerkrachten hebben ons verzocht of we voor de allerarmsten iets zouden kunnen doen. In overleg met de ‘directors of education’ hebben we besloten per school en per ‘grade’ een jongen en een meisje een ‘Go Green schooltas’ met inhoud te geven voor het nieuwe schooljaar 2023! Dit betekent nog 540 groene schooltassen met ons SLS-logo vullen voor dit bijzondere, zinvolle project. We gaan dus deze periode niet renoveren of bouwen, maar ons SLS-geld gaat rechtsreeks naar de kinderen. In Nederland kunnen we dan weer verder aan het werk om donaties/giften in te zamelen voor het nieuwe jaar. Hoop doet leven!