09 febr 2023

Nieuwe voorzitter! Op 26 dec. 2006 werd de Stichting Sri Lanka Support officieel opgericht, waarbij voorzitter Jan Franse het bestuur op voortreffelijke wijze leidde tot gisteren: ruim 16 jaar, meer dan 4 termijnen! Jan had al eerder aangegeven dat het tijd werd voor een nieuwe voorzitter en samen met penningmeester Hans van Tongeren vond hij een opvolger in Johan de Koning. Gisteren, 8 febr., werd Johan in de bestuursvergadering benoemd tot voorzitter. Johan is, vooral na de tsunami, veel op Sri Lanka geweest, hij heeft op vrijwillige basis veel voor SLS gedaan. Hij kent het land, is vertrouwd met ons werk, bovendien sponsort hij vanaf het eerste begin een kind, Pathum. Met de benoeming van Johan is ook de SLS-doelstelling om verjonging binnen het bestuur te bewerkstelligen enigszins gehaald. Op onze website vind je de samenstelling van het SLS-bestuur!