08 dec 2022

Nog één keer Janny’s jubileum: ze is erg blij met het SLS-logo in beeld, waarop de tekst: ‘Thank You! A Testimonial of Sincere Appreciation Presented to Mrs. Janny Fioole in Honor and with Deep Appreciation of the Distinguished and Unselfish Service Given to Education Sector of Anuradhapura, NCP, Sri Lanka, From 2002’: ‘Bedankt! Een getuigenis van oprechte waardering gepresenteerd aan mevrouw Janny Fioole in eer en met diepe waardering voor de onderscheiden en onzelfzuchtige dienst gegeven aan de onderwijssector van Anuradhapura, NCP, Sri Lanka, vanaf 2002’