SPONSORING

Sri Lanka Support is gericht op kinderen in de schoolleeftijd.
Zowel particulieren als organisaties, bedrijven en winkeliers in Nederland melden zich voor kindsponsoring aan.

Kindsponsoring

Totdat het kind 18 jaar oud is, betaalt de sponsor € 110 per jaar. Hiervan wordt een gedeelte op een spaarbankboekje gezet. Het zo gespaarde bedrag kan het begin zijn van een vervolgopleiding.
De rest is bestemd voor schoolspullen, zoals bijvoorbeeld een tas, kleding, schoenen en wat er verder per jaar nodig is.
Hiervan kan ook een huisje gedeeltelijk worden opgeknapt, elektriciteit aangelegd. Soms wordt hiermee een oplossing gezocht i.v.m. een handicap of er worden bijzondere lessen georganiseerd.

De inspecteur in het district Anuradhapura bekijkt welke scholen hulp nodig hebben, waarna de directeur van de school aangeeft welke (doorgaans de armste) kinderen extra steun kunnen gebruiken van Sri Lanka Support. Daarna wordt ieder gezin bezocht, waarbij die hulp besproken wordt. Dus: sponsor één kind, sponsor méér kinderen en je support het leven thuis en op school.

Een kind sponsoren kan een persoonlijke aangelegenheid zijn of worden: ieder kind wordt bezocht en de sponsors worden op de hoogte gehouden, bijv. met een foto. Soms kan het kind geholpen worden met een brief(je) in het Engels. Is het kind wat ouder, dan krijg je soms een briefje in het Engels terug ...
De vele (o.a. Zeeuwse) bekenden die naar Sri Lanka reizen, nemen regelmatig aardigheidjes mee van sponsors voor hun sponsorkinderen, en foto's mee terug.

Projectsponsoring

Een hulpvraag van een school in Sri Lanka koppelt de stichting bij voorkeur aan het aanbod van een school in Nederland.
Zo werden in 2016 een toiletgroep en een buitenpaviljoen gerealiseerd in het kader van 'Scholen voor Scholen'.
Ook kon door een donatie van AURIS (Koninklijke Auris Groep is er speciaal voor problemen met gehoor, spraak en taal) een muziekleraar op de Doven-/Blindenschool in Anuradhapura worden aangesteld.

Voor grotere projecten worden meerdere of grotere sponsoren gezocht zoals Serviceclubs, kerken, instellingen, stichtingen of bedrijven.

Tip voor wie overweegt om een actie voor SLS te starten: het is mogelijk om vooraf een aanvraag te doen bij bijv. Rotary International, Cordaid of De Wilde Ganzen om te proberen (een deel van) de verwachte opbrengst te laten verdubbelen. Neem hiervoor evt. contact op met onze secretaris!

Gevoerde acties, bijv.

 • Statiegeldactie, sponsorloop
 • Voor iedere geknipte klant bijv. € 2 in de pot
 • Lentefeest, zomermarkt, breiclub, verkoop wafels/cupcakes
 • Moederdagactie, Kerstactie
 • Geldinzameling bij familie en vrienden
 • Bij (huwelijks-, verjaardags-)feest, (afscheids-)receptie: geen cadeaus, maar opbrengst voor Sri Lanka
 • Verkoop CD's en DVD's
 • Kunstenaar schenkt deel van de opbrengst van schilderijen
 • Uitdeling in Sri Lanka en verkoop in Nederland van o.a. leren polsbandjes, popjes 
 • Kunstenaar schenkt alle schilderijen die ze in de loop van de tijd maakte, voor verkoop
 • Enthousiaste supporters verkopen naast rommelmarkt-artikelen lootjes
 • Een afstand fietsen (en je laten sponsoren) voor Sri Lanka
 • Opbrengst loterij en rommelmarkt, (huis-)concert
 • Opbrengst personeelsfeest, schoolfeest, sportdag, High Tea
 • Opbrengst (zondagse) collecte 
 • Opbrengst verkoop van tweedehands boeken
 • Opbrengst zendingsbusje
 • Opbrengst Boerenboeldag georganiseerd door de school, het hele dorp doet mee
 • Opbrengst Open Monumentendag
 • Opbrengst verkoop (olifant-/ batik-)kaarten gedrukt in Sri Lanka