Nieuwe aanvragen

 

Maart 2017:

Ook de scholen op Sri Lanka in het Anuradhapura District rekenen de komende periode weer op onze komst.

Solar Power: de komende tijd willen we graag alle gezinnen die nog geen elektriciteit hebben, voorzien van zonne-energiecellen, zodat ze 's avonds minimaal verlichting hebben. Niet alleen belangrijk voor de hele familie, maar daarmee krijgen de kinderen ook de kans om op dat moment nog iets aan hun huiswerk te doen, of bijvoorbeeld te lezen. De kosten hiervan zijn rond de 400 euro per gezin.

Wij kregen veel verzoeken om de niet werkende computers te repareren. Op 7 scholen zijn nu al 50 computers operationeel!

Ook is er grote behoefte aan schoon drinkwater, het is immers een land met tropische temperaturen waar je veel vocht moet binnenkrijgen. SLS gaat opnieuw aan de slag met waterfilters.

Het opknappen van schoolmeubilair was zo succesvol, maar veel scholen kwamen nog niet aan de beurt. In het Anuradhapura District zijn 6 schooldivisies met elk 32 scholen. Bij twee divisies werd het meubilair opgeknapt, maar nu willen de andere scholen ook.

Van de primary schools , de eerste 5 grades, krijgen we veel vragen om buitenspeelmateriaal.

En voor de dansgroepen willen ze allemaal wel graag speciale kleding maken. Dus april, mei en juni kunnen we volop aan het werk.

Alle sponsorkinderen worden weer thuis en/of op school bezocht.

14-03-2017/J.M.F.