Voltooide projecten

Door de Sri Lankanen zélf uitgevoerd, dankzij financiering en enthousiast support uit Nederland

  • Dak van een aantal huisjes vernieuwd
  • Waterputten gegraven bij verschillende scholen en families
  • Stenen huisjes gebouwd
  • Threewheeler overhandigd aan ouderenvoorziening in Batticaloa
  • Noodhulp verleend na tornado
  • Noodhulp verleend na overstroming
  • Noodhulp verleend na ernstig ongeluk
  • Catering bij een bloeddonatie-dag

One Country and One Nation
- uitwisseling 200 schoolkinderen

Het Scheldemond College uit Vlissingen heeft het mogelijk gemaakt dat 100 schoolkinderen uit Jaffna (noord Sri Lanka) en 100 schoolkinderen uit Anuradhapura (noord centraal Sri Lanka) drie dagen een ‘exchange programm’ hadden in Anuradhapura (na vele jaren burgeroorlog een bijzonderheid). Onder leiding van 20 teachers en een groep P.T.I.-ers (sportleraren) hebben zij op 9, 10 en 11 december 2011 veel gezamenlijke activiteiten gedaan. Voor deze 14, 15, 16 jarigen was het heel spannend om met elkaar kennis te maken. Sport, cultuur, kennis opdoen van elkaars achtergronden en dan natuurlijk ook ‘relaxtime’, samen eten, samen praten in drie talen (tamil, singalees en engels) samen plezier maken.

Ook de "Sacred City" stond op het programma. Vooral de afsluiting was indrukwekkend: wanneer hebben we weer zulke dagen samen? Wanneer komen jullie naar Jaffna? Alle kinderen en teachers kregen een Scheldemond College t-shirt, een veelkleurige paraplu en een speciaal voor deze gelegenheid gemaakt boekje: One Country en One Nation. Wij hopen op een vervolg en blijvende vriendschappen, want waar komen hindoe's, christenen, moslims en boeddhisten zo ongedwongen bij elkaar?
Veel dank aan alle leerlingen van het Scheldemond College namens alle deelnemers hier.

dec. 2011

VASTENAKTIE 2011
- verbetering leefsituatie in enkele dorpen in de dry zone

Voor het derde jaar op rij kwam Sri Lanka Support in aanmerking als het Goede Doel van de Werkgroep Vastenaktie Walcheren voor 2011. Net als de twee voorgaande jaren is er door de leden van de werkgroep en vrijwilligers van SLS voorlichting gegeven over het in 2010 gerealiseerde project (mobiele schoolmeubelreparatieproject voor 36 scholen) en over dit nieuwe project. De bewoners van de dorpen Siyambalagaswewa, Medagama en Ambagaswewa leven onder barre omstandigheden. Het dorpscomité heeft gevraagd om een communitycenter, waar de gemeenschap voor diverse activiteiten gebruik van kan maken. Multifunctioneel gebruik is hier niet gangbaar, dus dat wordt de uitdaging. Vanaf juni 2011 is begonnen met de bouw. Er is een groot stuk grond beschikbaar gesteld waar ook bomen staan. Wij hebben gekozen voor een L-vormig gebouw, in het midden een grote ruimte, links daarvan een ruimte waar materiaal van de preschool kan worden gezet en opgeborgen, rechts de ruimte voor de naaimachines/naailessen.

Het gebouw is gesitueerd bij een grote maila boom (specifiek voor de dry zone): er is voldoende schaduw om de kinderen buiten te laten spelen. Nu, eind december 2011, wordt er hard gewerkt om op 3 januari de opening te kunnen laten plaatsvinden. Veel kinderen zijn aangemeld voor de preschool en veel vrouwen/meisjes voor de naailessen. Bijzonder is dat de voorzitter van de Werkgroep Vastenaktie Walcheren zelf aanwezig is om de opening te verrichten.

dec. 2011

E.H.B.O. kastjes/First Aid Boxes

Begin januari 2011 was er een grootscheeps afscheid in het ziekenhuis te Goes. Graag een gift voor een project van Sri Lanka Support", was de vraag van de SLS-sponsor die daar afscheid nam. En dat werd het prachtige bedrag van 3.000 euro. Hiermee werden 90 scholen in het Anuradhapura District voorzien van First Aid Boxes.

Op een speciale bijeenkomst kwamen een dokter en een verpleegster een demonstratie geven hoe het met de inhoud (14 items) moest. De onderwijsgevenden namen zelf de F.A.B. mee en als we nu op de scholen komen, hangen die daar op een goed zichtbare plaats.

En nu maar hopen dat ze deze niet nodig hebben!!

oktober 2011

 

We stimuleren (en zo nodig vullen we aan ...) dat de inhoud van deze EHBO-kastjes actueel blijft. Zo hebben we in 2014 en 2016 de inhoud van enkele tientallen kastjes aangevuld of vernieuwd.

ZONNE-ENERGIE voor 35 families

VERSLAG UITVOERING ZONNE-ENERGIE PROJECT VOOR 35 FAMILIES

(periode april, mei, juni, juli 2011 Siyambalagaswewa Medagama Sri Lanka)

Na het positieve bericht van de Stichting Global Durability Fund dat er voor 35 families een zonne-energie installatie kon worden uitgevoerd, is er in Siyambalagaswewa Medagama onmiddellijk een dorpsvergadering belegd.

Het dorpscomité had  bij de aanvraag voor zonne-energie installaties al lijsten gemaakt van eventuele gegadigden, afhankelijk van het toe te kennen bedrag. Met de toezegging voor 35 gezinnen door G.D.F. zijn deze gezinnen uitgenodigd door de gramaseeveka en de principal van de school. De twee leiders, aangewezen door de betrokken families, mr. Udaya Kumara en mr. Ashoka, zullen zorg dragen voor de bijeenkomsten en afspraken. Iedereen vindt het heel belangrijk dat de continuïteit van de voorzieningen wordt gewaarborgd. De 35 families verbinden zich aan de samen gemaakte afspraken: er wordt een “verenigingsvorm” gevonden om elkaar te kunnen aanspreken op deze afspraken. De vereniging heet Praja Sanwardhana Sanuthia. Er wordt bedongen dat ieder gezin maandelijks een bedrag van 200 rupees (ongeveer 1,50 euro) inlegt op een spaarbankboekje bij de Peoples Bank (1-0005-07-4911). Met de leverancier zijn in overleg met het dorpscomité afspraken gemaakt over de voortgang.
Betrokkenen krijgen voorlichting over de installaties en de gebruiksaanwijzing. De afspraken over de garanties worden uigelegd: de eerste twee jaar is er volledige garantie.

Bij de aanleg dienen de betrokkenen zelf actief mee te werken, uiteraard niet de technische handelingen, maar wel de voorbereidingen, wanden vrijmaken, enz. Een gezin heeft zelfs een nieuw lemen huisje gemaakt, om toch de zonne-energie te kunnen installeren. Indien een familie in gebreke blijft w.b. de bijdrage van 200 rupees per maand (die in onderling overleg is afgesproken), wordt de installatie verwijderd.
Udaya Kumara en Ashoka krijgen reserve lampen en bij hen moeten storingen worden gemeld, zij maken dan afspraken met de installateur over de te nemen stappen.
Er is een lijst met telefoonnummers voor storingen.
De leverancier zal na de plaatsing van de 35 installaties samen met de bewoners en projectwerkers van Sri Lanka Support een controle uitvoeren.

Al deze zaken zijn in goed overleg tot stand gekomen en de groep betrokkenen is elke maand bij elkaar geweest onder de grote boom bij de school, waar bankjes/stoelen voorhanden waren.
Eerst zijn alle materialen aangevoerd, ook daarbij kwam veel assistentie van de bewoners. Er is een opslagplaats geregeld, die afgesloten kon worden. Aansluitend zijn de deskundige technici gekomen die de ene installatie na de andere hebben uitgevoerd. Iedereen was heel nieuwsgierig en toen er voor de eerste keer een lamp op zonne-energie brandde was het hele dorp in rep en roer. Dat is dus bij 35 gezinnen gerealiseerd. Soms was het heel moeilijk om bevestigingsplaatsen op de lemen wanden voor elkaar te krijgen, maar met veel improvisatie is het allemaal goed gekomen.
Zoveel blije mensen!

Toen alle installaties geplaatst waren, heeft zich op de meest afgelegen plaats bij het dorp een drama voltrokken. Hier waren net vijf hutjes (huisjes) van een installatie voorzien, toen twee bewoners uit onvrede over een stukje grond een aanslag hebben gepleegd op hun buren. Twee mensen kwamen hierbij om en een huisje is afgebrand. Zoiets was in dit gebied nog nooit voorgekomen. De overgebleven bewoners wilden daar absoluut niet meer blijven. Toen heeft het dorpscomité de vier zonne-energie installaties veilig gesteld en die zijn bij andere gezinnen geplaatst.

Bij de nabesprekingen kwamen veel bewoners uit het gebied vragen waarom zij nog geen zonne-energie installatie hadden gekregen. Met behulp van de gramaseeveka en principal lukte het wel, maar helemaal overtuigd waren de mensen niet. Wel werd er door de mensen die wel aan bod zijn gekomen, uitdrukkelijk gevraagd om hun dank over te brengen aan de sponsor.

Voor ons was dit een bijzondere ervaring: in dit gebied waan je je 100 jaar terug in de tijd en nu er een groep mensen is die zonne-energie heeft, zouden we daarmee het liefst door willen gaan.

J.M.Fioole, 04 oktober 2011

FIETSEN voor sponsorkinderen

Van 6 april 2011 tot begin juli 2011 hebben de drie N.S. medewerkers Bert, Hans en Henk een bijzondere prestatie geleverd. Door 8.700 kilometer van Gibraltar naar de Noordkaap te fietsen konden 48 sponsorkinderen voorzien worden van een stevige Lumala-fiets. Als je heel ver van school woont is dat een goede stimulans om elke dag naar school te gaan!

Behalve de allerkleinsten hebben al onze sponsorkinderen nu een fiets. Dit initiatief om alle kinderen een fiets te geven kwam van twee enthousiaste Sri Lanka gangers uit 's Hertogenbosch. Zo zie je hoe een klein begin kan leiden tot een groot project. En dan te bedenken dat het 175e sponsorkind is ingeschreven.

aug. 2011

 

WATERPUTTEN

Niet alleen voor scholen in het buitengebied van Anuradhapura, maar ook in verschillende dorpen, en bij families, zijn al vele waterputten gegraven met sponsorgeld via Sri Lanka Support. Een enkele keer betaald door een particuliere sponsor, maar vaker uit grotere sponsorbedragen van gemeente, provincie, MicMec, Theo de Witstichting enz.

SCHOENEN VOOR SCHOOLKINDEREN

Sri Lanka Support richt zich op de allerarmste kinderen. Stof voor het schooluniform krijgen de kinderen van de overheid, maar schoeisel is helemaal voor eigen rekening. Een deel van het bedrag dat sponsors betalen voor 'hun' sponsorkind, wordt dan ook jaarlijks besteed aan een paar schoenen en twee paar kousen. Aan het eind van ieder kalenderjaar, wat gelijk is aan het schooljaar, worden deze aan alle sponsorkinderen uitgedeeld.

SCHOOLMEUBEL REPARATIE PROJECT

Aan dit grote projest werd héél hard gewerkt. Het werd betaald uit de opbrengst van de Vastenaktie 2010 op Walcheren (in Zeeland), aangevuld door Cordaid. Hiermee bereikten we meerdere doelen.

Janny Fioole is op zoek gegaan naar professionele uitvoerders (timmerman, lasser, schilder enz.). Hiermee hadden zij weer tijdelijk werk, en ze gaven hun ervaring door aan leerlingen van de (ca. 30) deelnemende scholen.
De scholen kregen beter meubilair en werden gestimuleerd meer zorg aan het materiaal te besteden. Kinderen kregen belangstelling voor een vak.

ART ROOM

Art room bij de Kaluwilleseena School

 

 

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek van de Theppankulama School