Projecten

Met relatief kleine bedragen kan in Sri Lanka veel worden gedaan.
Bij bezoek aan scholen en gezinnen blijken er regelmatig grotere vragen om hulp.
Als zo’n ‘grotere hulpvraag’ binnen de doelstelling van de stichting valt, wordt er een project van gemaakt. De aanvrager zet het verzoek op papier, met een plan en een begroting.
De donaties voor projecten komen voor 100% ten goede aan de kinderen.

 

 

(Door)Lopende projecten

 • Renovaties van scholen
 • Schoolmateriaal (incl. schoenen) voor sponsorkinderen
 • Brillenuitdelingen
 • Toiletgroep en waterleiding bij tientallen scholen
 • Waterfilters, verbetering drinkwater
 • Verbetering leefsituatie inwoners dorp Siyambalagaswewa (Community Center annex kinderdagverblijf, stenen huisjes)
 • Opknappen schoolmeubilair
 • Vernieuwing inhoud EHBO kistjes
 • Engelse les op scholen
 • Aanschaf naaimachines en naailessen
 • Installatie zonne-energie bij gezinnen
 • Speelwerktuigen op scholen, incl. reparatie en vernieuwing
 • Schilderwerk kleine scholen 
 • Fietsen voor sponsorkinderen
 • Aanleg elektriciteit bij gezinnen en scholen
 • Kleine leningen aan gezinnen (voor verbetering huisje of start werk)
 • Lingerie voor schoolkinderen
 • Operatie sponsorkind (incidenteel)
 • Behandeling door orthodontist
 • Werkreizen voor Nederlandse scholieren
 • Muzieklessen op Doven-/Blindenschool
 • Aanschaf materialen voor dansgroepen op school
 • Aanschaf muziekinstrumenten en sportmaterialen
 • ICT-project
 • Bouw buitenpodium (stage) voor lessen, dansen, festiviteiten