Disclaimer & Privacy

Privacy Statement Stichting Sri Lanka Support
KvK nummer: 22062646 –  ANBI nummer/RSIN: 817380000

Kinderdijk 36
4331 HG Middelburg
E-mailadres: willemijnlijnse@gmail.com (secr.)
Webadres: www.srilankasupport.nl

Stichting Sri Lanka Support (SLS) is een (ANBI) goede doelen stichting die als doel heeft de levensomstandigheden van individuele kinderen op Sri Lanka te verbeteren. Denk daarbij aan huisvesting, werk en onderwijs. Daarnaast verleent SLS kleinschalige hulp aan kansarme gezinnen en scholen. De website en nieuwsbrief zijn toegankelijk voor iedereen. SLS streeft er naar om alle relevante informatie op de website te plaatsen. SLS heeft ook een facebook-pagina. Deze staat ‘publiek’, waardoor foto’s, teksten en commentaar openbaar zijn. SLS biedt gemakkelijke betalingsmogelijkheden voor donaties en giften: IBAN: NL 05 RABO 0148 1923 94.

De door SLS verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. SLS streeft een zo groot mogelijke volledigheid, betrouwbaarheid en juistheid van de informatie na. De verstrekte informatie heeft een indicatief karakter en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. SLS legt gegevens (zoals naam, adres en woonplaats) over sponsorouders en donateurs vast, uitsluitend voor eigen gebruik binnen het kader van de doelen van de stichting. Indien sponsorouders en donateurs geen informatie willen ontvangen, kunnen zij hun gegevens laten blokkeren en de stichting hiervan op de hoogte stellen door te e-mailen naar willemijnlijnse@gmail.com (secr.)

Op de website en sociale media van SLS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is optimaal aan te kunnen sluiten bij de interesse van de media-bezoekers. Deze informatie is slechts toegankelijk voor de media beheerders van SLS.

De website bevat een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Stichting SLS geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met de persoonsgegevens door deze organisaties (lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die wordt bezocht).

Foto’s, namen en citaten die SLS gebruikt bij communicatie-uitingen zijn geplaatst na toestemming van de eigenaar. Personen herkenbaar in beeld, hebben hiervoor toestemming verleend aan Stichting SLS.

Vragen
Vragen of opmerkingen over het privacy-beleid van SLS, kunnen schriftelijk worden gesteld aan het bestuur van de stichting, via willemijnlijnse@gmail.com (secr).

Wijzigingen
SLS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling regelmatig het privacy statement van SLS te controleren.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SLS en de (eventuele) overige partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de stichting gebruikte media en de daarop /daardoor verstrekte informatie.

Vastgesteld door het bestuur van SLS,
Middelburg, 27 maart 2019