Over ons

HOOFDLIJNEN VAN HET ACTUELE BELEIDSPLAN

Sri Lanka Support (SLS) is opgericht op 15 december 2006.

Doelstelling van de stichting is hulp bieden aan kansarme kinderen op Sri Lanka op het gebied van onderwijs, huisvesting, werk, zodat hun toekomst er beter uitziet. De stichting biedt directe, kleinschalige hulp. SLS verzorgt de sponsoring van circa 200 kinderen op Noord Centraal Sri Lanka, waardoor zij zo lang mogelijk onderwijs kunnen volgen. Daarnaast ontwikkelt SLS kortdurende projecten, gericht op ondersteuning van gezinnen en scholen, bijvoorbeeld door het bouwen van toiletten, bouwmaterialen, huisjes, waterputten. Alle materialen worden op Sri Lanka zelf gekocht ter stimulering van de lokale economie.

SLS werkt alleen met vrijwilligers die fondsen werven door middel van acties in Nederland en die activiteiten uitvoeren op Sri Lanka. Ook bestuursleden ontvangen geen beloning. Vrijwillig medewerker Janny Fioole is daartoe circa zes maanden per jaar op Sri Lanka. Zij bezoekt regelmatig alle sponsorkinderen en ziet – in nauwe samenwerking met lokale mensen en organisaties – toe op de uitvoering van de projecten. Verder werkt SLS samen met enkele scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland, die met regelmaat een groep leerlingen een studie-/werkreis naar Sri Lanka bieden. Met deze website en via Facebook geeft SLS inzicht in de projecten en werkzaamheden. Daarnaast wordt jaarlijks een nieuwsbrief verspreid.

SLS kent twee geldstromen:

– sponsoring van schoolkinderen door particulieren, organisaties, bedrijven en winkeliers, zowel in als buiten Nederland
– financiering van projecten door middel van fondsenwerving en acties in Nederland.

JAARREKENING 2019

JAARREKENING 2020