Kindsponsoring

BELANGRIJK Wilt u een kind in Sri Lanka ondersteunen, meedoen aan een actie, of een algemene donatie doen, maak dan een bedrag over naar bankrek.nr. NL05RABO0148192394 t.n.v. Sri Lanka Support, o.v.v. het doel en uw adres. Of u neemt contact op met de secretaris (zie rechts). 

IMPORTANT Please, use the link right above for the English translation!Do you want to support a child in Sri Lanka, to participate in an action or to give a general donation, please make contact with the secretary by using the link on the right. Or you can donate the amount to the attention of Sri Lanka Support, RABOBANK in Middelburg, BIC: RABONL2U, IBAN: NL05RABO0148192394, indicating the aim of the donation and your name and address.

SLS is een ANBI stichting, d.w.z. dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting!

Zie jaarrekening 2020 ...

 

 

Het veldwerk in North Central Sri Lanka