Kindsponsoring

BELANGRIJK Wil je een kind in Sri Lanka ondersteunen, meedoen aan een actie, of een algemene donatie doen, maak dan een bedrag over naar bankrek.nr.
NL 05 RABO 0148192394 t.n.v. Sri Lanka Support, o.v.v. het doel en je adres. Je kunt ook contact opnemen met de secretaris.

In English

BELASTINGTIP:

Een gift aan Sri Lanka Support is aftrekbaar van de belasting (ANBI). Komt het totaal van jouw giften niet boven de ‘drempel’ (10% van het onzuiver inkomen), maar spreek je af ons werk vijf jaar achtereen te steunen, dan is zonder tussenkomst van een notaris jouw donatie volledig aftrekbaar van de belasting (zie www.belastingdienst.nl onder ‘periodieke giften’). Het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ kan je  hier downloaden. Het in dit formulier in te vullen fiscaal (of RSIN) nummer van Sri Lanka Support is 817380000 …

Het is ook mogelijk om SLS op te nemen in je testament; dat kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft rechtskracht zodra de erflater en de notaris het testament hebben ondertekend.

SLS mét ANBI status hoeft daarover geen belasting te betalen.

Voor bedrijven, organisaties, verenigingen die op zoek zijn naar een goed doel:

We verzorgen met plezier een presentatie over onze activiteiten en werkwijze.

100% van de gelden komt ten goede aan de kinderen!

SLS is een ANBI stichting, d.w.z. dat giften kunnen worden afgetrokken van de belasting!

SPONSORING

Sri Lanka Support is gericht op kinderen in de schoolleeftijd. Zowel particulieren als organisaties, bedrijven en winkeliers in Nederland melden zich voor kindsponsoring aan.

Kindsponsoring

Totdat het kind 18 jaar oud is, betaalt de sponsor € 110 per jaar. Hiervan wordt een gedeelte op een spaarbankboekje gezet. Het zo gespaarde bedrag kan het begin zijn van een vervolgopleiding. De rest is bestemd voor schoolspullen, zoals bijvoorbeeld een tas, kleding, schoenen en wat er verder per jaar nodig is. Hiervan kan ook een huisje gedeeltelijk worden opgeknapt, elektriciteit aangelegd. Soms wordt hiermee een oplossing gezocht i.v.m. een handicap of er worden bijzondere lessen georganiseerd.

De inspecteur in het district Anuradhapura bekijkt welke scholen hulp nodig hebben, waarna de directeur van de school aangeeft welke (doorgaans de armste) kinderen extra steun kunnen gebruiken van Sri Lanka Support. Daarna wordt ieder gezin bezocht, waarbij die hulp besproken wordt. Dus: sponsor één kind, sponsor méér kinderen en je support het leven thuis en op school.

Een kind sponsoren kan een persoonlijke aangelegenheid zijn of worden: ieder kind wordt bezocht en de sponsors worden op de hoogte gehouden, bijv. met foto’s. Soms kan het kind geholpen worden met een brief(je) in het Engels. Is het kind wat ouder, dan krijg je soms een briefje in het Engels terug. De vele (o.a. Zeeuwse) bekenden die naar Sri Lanka reizen, nemen regelmatig aardigheidjes mee van sponsors voor hun sponsorkinderen, en foto’s mee terug.