Help de kinderen van Sri Lanka

Met de stichting Sri Lanka Support willen we de levensomstandigheden van individuele kinderen verbeteren. Denk daarbij aan huisvesting, werk en ook onderwijs. Daarnaast verleent de stichting kleinschalige hulp aan kans-arme gezinnen.

Met het geld dat in Nederland, maar ook in andere landen, via acties, evenementen, sponsoring
en giften wordt opgehaald, koopt de Stichting ter plaatse in Sri Lanka artikelen of onderdelen en stimuleert daarmee de lokale markt.

De plaatselijke bevolking doet zelf de projectvoorstellen.

Projecten worden gepland en uitgevoerd in nauw overleg met scholen, gezinnen en bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel in Sri Lanka, en in samenwerking met lokale organisaties.